FN

24 oktober 2015 05:00

Alla barn har inte rent vatten,

kanske inte nåt att sova på om natten.

Barn får inte tränas till soldat

det är kriminellt såklart.

Spendera lite pengar på världens barn

vi kan göra så att dom får det bra.

FN kan göra så att alla blir sams,

vi kan bilda en stor allians.

Vi kan göra så att det blir fred på jord.

Många barn måste fly från sitt hem,

vi kan hjälpa dom att få det bra igen.

Linèa Rosin, Riona Pronaj, Astrid Gustafsson

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa