Friluftsliv

Hur kan det komma sig att våra politiker med dårars envishet (eller med biblisk metafor: Likt hundar återvänder till sina spyor) enbart fokuser på, utlovar och skapar dyra alternativ för människors fritid och hälsa i form av idrottsarenor som Rosvalla?

22 april 2010 05:00

Dessutom grundas ju hela tanken om arenor på att ett fåtal aktiva tränas och sen beskådas av ett flertal passiva åskådare, företrädesvis unga män som beskådas av lika unga och något äldre män.
Friluftsliv kräver få stora anläggningar, har låga driftskostnader och kan ta tillvara kommunens resurser för invånarnas aktiva deltagande, sociala gemenskap och bättre folkhälsa. Friluftsliv kan utövas i lika stor utsträckning av kvinnor och män, barn och gamla.
Om kostnader ställs mot vinst och omtanken om alla kommuninvånare, borde varenda kommun satsa sina resurser stenhårt på att gynna ett omfattande friluftsliv före badhus och idrottsarenor.
Rebecca Stenberg

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa