"Blir de nya husen högst två våningar?"

Ett nytt bostadsområde med 150 lägenheter kan börja växa fram vid vårdcentralen runt 2020. Men vissa Trosabor oroas över om byggnaderna ska passa in i stadsbilden – och inte bli för höga.

15 augusti 2018 12:30

Enligt ett förslag till ny detaljplan kan kommunen få 150 bostäder i nordöstra Trosa inom de närmaste åren. Det nya bostadsområdet Predikanten ligger utmed Stensundsvägen vid vårdcentralen, mittemot den nya bostadsrättföreningen Trosalundsberget, och lägenheterna kan börja växa fram runt 2020. På SN:s valsajt #kandulova undrar Trosabon Nils om de politiska partierna kan lova att det planerade bygget runt vårdcentralen blir max två våningar högt.

– Nej. Det planerade bygget runt vårdcentralen är utformat enligt det vinnande bidraget i en arkitekttävling och har resulterat i en detaljplan som skall till kommunfullmäktige för godkännande. Den innehåller blandad bebyggelse i form av radhus och lägenheter i två till fyra våningar, säger Michael Swedberg, ordförande för Moderaterna Trosa-Vagnhärad.

De flesta partier i kommunen har svarat på frågan om byggnadshöjden. Inget kan säga att bygget kommer bli högst två våningar.

– Du verkar orolig för att nya hus som byggs ska bli för stora och höga och förändra stadsbilden. Det är nog riktigt att det blir förändringar när man bygger nya hus, men jag är inte säker på att det är avgörande hur många våningar husen har, säger Maria Arman, gruppledare för Miljöpartiet i Trosa, och tillägger att byggnaderna måste utformas estetiskt och hållbart, samt bidra till en trivsam miljö för boende och de runtomkring.

Vänsterpartiet gruppledare Gitte Jutvik Guterstam har inget principiellt emot höga hus, men menar att det är en utmaning att få dem passa in i den befintliga miljön.

Förslaget innebär varierad bebyggelse uppdelat på fyra kvarter. Husen är av modellerna radhus, lamellhus (fristående lägre flerfamiljshus) och punkthus upp till sex våningar. Det kommer finnas plats för kolonilotter, lekområden och ett parkeringstorg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa