Bolaget: "Vindkraftspark innebär cirka 2 000 jobb"

En vindkraftspark till havs skulle innebära ett tresiffrigt antal nya arbetstillfällen. Samtidigt kostar projekt Långgrund en hel del. – Det handlar om ett antal miljarder, säger Maria Brolin,projektutvecklingsansvarig på Svea vind offshore.

30 september 2017 20:00

SN kunde i går berätta att Svea vind offshore vill bygga vindkraftverk i havet vid Långgrund, ca två mil utanför Trosa. Om byggandet planenligt kommer i gång inom tre-fyra år kommer det generera många arbetstillfällen till havs.

Det handlar om sju till tio personer per vindkraftverk i samband med anläggandet. Totalt 1 700-2 500 anställda på de 250 vindkraftverken, som då sannolikt blir en av Sörmlands största arbetsplatser.

– Sedan behövs en till två årsarbetskrafter per vindkraftverk under driftsperioden på 25-30 år – förutom den mer krävande anläggningsperioden där fler behövs, säger Maria Brolin, projektutvecklingsansvarig på Svea vind offshore.

Men smakar det så kostar det. Det blir ingen billig historia att beställa och sätta fart på alla vindsnurror.

– Det handlar om ett antal miljarder. Exakt investeringsnivå beror på en mängd olika faktorer såsom antal vindkraftverk och megawatt, fundament, anslutning, transformatorkostnader med mera. Men generellt kan sägas att med grundare djup och kortare avstånd till land så minskar den totala investeringen då kostnad för fundament, kabel liksom för drift och underhåll minskar, säger Maria Brolin som efter rapporteringen säger sig ha kontaktats av bolag och regionens näringsliv angående ett samarbete. 

Svea vind offshore menar att Långgrundsprojektet har goda förutsättningar för en låg produktionskostnad vilket skulle innebära realistiska, genomförbara planer.

Hur ser finansieringen ut?

– Svea vind offshore har en plan för finansieringen, men kan inte gå in på detaljer, mer än att vi kommer samarbeta med andra bolag vilka också planerar och investerar i förnybart.

Vindkraftsparken skulle inrymmas på ett 280 kvadratkilometer stort område och vindkraftsbolaget har ansökt om att få montera upp 325 meter höga turbiner. Långgrund skulle stå för ca tio procent av Sveriges totala årliga elproduktion.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mikael Hellmyrs

Ämnen du kan följa