Trosa församling efter arbetsmiljöbrister: "Ska bli bättre"

Herren ger och Herren tar. Det gör även Arbetsmiljöverket som påpekat en rad brister knutna till Trosa församlings verksamhet och som måste åtgärdas.

29 november 2018 07:30

Tidigare denna månad inspekterade Arbetsmiljöverket Trosa församlings arbetsmiljöarbete i Vagnhärad. I inspektionsprotokollen framgår att man påträffade brister som måste åtgärdas. Under inspektionen kunde församlingen exempelvis inte uppvisa att man undersökt arbetsförhållandena och bedömt riskerna för ohälsa eller olycksfall i arbetet.

Församlingen måste komplettera och uppdatera dokumenterade rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet eftersom dokumenten – daterade 2007 – inte använts i arbetsmiljöarbetet.

Det saknades förteckningar över de farliga/kemiska ämnen som påträffades och hanterades i verksamheten. Församlingen hade inte heller gjort någon riskbedömning av de kemiska riskkällorna som kan orsaka ohälsa eller olycksfall.

Trosa församling kunde vidare inte uppvisa dokumenterade rutiner för introduktion av nyanställda och vikarier som anknyter till de arbetsmiljörisker som finns i verksamheten. Arbetstagarna hade inte heller fått skriftliga instruktioner, kopplade till allvarliga risker som de utsätts för i arbetet.

Göran Ritterfeldt är kyrkoherde i Trosa församling.

– De påträffade mycket som redan var bra här. Men vi ska bli bättre på att dokumentera och uppdatera våra policyer. Det gäller främst begravningsverksamheten, det var framför allt den de ville se.

Vid Arbetsmiljöverkets återbesök i februari ska Trosa församling uppvisa hur man uppfyllt kraven och hur skyddsombud och arbetstagare varit delaktiga i åtgärderna.

– Det här är ett viktigt arbete förstås, säger Göran Ritterfeldt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mikael Hellmyrs

Ämnen du kan följa