Trosas växtvärk ger klirr i kassan

Det har skett en kraftig tillväxt i Trosa kommun. Samtidigt är kommunen en av landets mest skuldtyngda. – Men det beror på hur man räknar, säger kommunchefen Johan Sandlund.

2 oktober 2017 20:00

Under måndagen presenterade Trosa kommun delårsbokslutet för 2017. Prognosen landar på 25,2 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 16,6 miljoner kronor jämfört med det budgeterade resultatet.

– Det är väldigt bra och överträffar våra mål, säger ekonomichefen Marlene Bernfalk.

För första gången får Trosa drygt fem miljoner av statens extra bidrag som går till starkt växande kommuner. Kommunen har framförallt sett en stor tillströmning av barnfamiljer, enligt kommunalrådet Daniel Portnoff (M). Antalet kommuninvånare har ökat med nästan 500 under 2017, vilket är betydligt högre än det beräknade snittet på 150 personer per år.

– Det finns en bild av att det är framförallt äldre som flyttar hit, men det har egentligen aldrig varit så, säger Daniel Portnoff.

Men i prognosen är det framförallt vård- och omsorgskostnaderna som sticker ut med ett underskott som kan mätas med det extra bidraget, på drygt fem miljoner.

– Hemtjänstkostnaderna har ökat på ett överraskande starkt sätt, som vi inte haft med i beräkningen, säger kommunchefen Johan Sandlund.

Även färdtjänst, omsorg och funktionsnedsättningsstöd är stora utgifter i landets trettonde mest skuldsatta kommun, enligt SCB.

Detta ifrågasätter dock både kommunchefen och kommunalrådet.

– Det är vanskligt att jämföra det där om man inte tar med hela koncernen och pensionsskulden. Gör man det, så skulle jag säja att vi ligger någonstans i mitten som kommun i Sverige, säger Daniel Portnoff.

Johan Sandlund kommenterar också att kommunen satsat på att köpa i stället för att hyra lokaler, vilket han menar kommer att löna sig på längre sikt, men som inte speglas i skuldberget på drygt 100 000 kronor per kommuninvånare.

Under finanskrisen 2009-2014 gjorde kommunen stora investeringar och politikerna spår ytterligare satsningar under de kommande åren inom kärnverksamheter som speglar den växande befolkningens behov.

Daniel Portnoff kommenterar att den ökande befolkningen kan bli oerhört dyr, om man investerar vid fel tidpunkt.

– Man drar inte på kostnadssidan, så att man får stora underskott tack vare att man växer, utan man försöker göra det på ett klokt sätt så att det hänger ihop, säger han.

2018-20 väntas ytterligare stora investeringar inom förskolor och skolor, gator och vägar samt VA-nät.

Resultat i miljoner kronor

2016: 12,7

2015: 16

2014: 8,5

2013: 16,7

2012: 6,6

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Adelina Storkaas

Ämnen du kan följa