”Synnerliga skäl” ingen chans utan skattehöjning

Jag har mycket svårt att tro att våra förvaltningsdomstolar skulle godkänna synnerliga skäl utan att man först utnyttja regionens primära finansieringskälla – skattehöjning, skriver Håkan Norén.
Jag har mycket svårt att tro att våra förvaltningsdomstolar skulle godkänna synnerliga skäl utan att man först utnyttja regionens primära finansieringskälla – skattehöjning, skriver Håkan Norén.

Debatt 7 oktober 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Plötsligt har det dykt upp ett alternativ till att avskeda 7000 i region Sörmland. Det är att helt enkelt inte uppfylla kommunallagens krav på full kostnadstäckning i budgeten. Möjligheten finns och förfarandet är klart lagreglerat. Men tittar man på lagen är nog inte möjligheterna särskilt stora.

Att åberopa ”synnerliga skäl” när man som Sörmland har landets lägsta regionskatt och inte vill höja ett öre skulle låta lite konstigt. Så länge man inte använder möjligheten skatten, som är regionens huvudsakliga inkomstkälla, skulle sannolikt inte synnerliga skäl hålla vid ett överklagande.

SN har i en artikel jämfört med Region Skåne, där man betalar 11,18 öre i regionskatt mot i Sörmland 10,83 per intjänad hundralapp. Det är en skillnad på 35 öre. Skulle Sörmland höja till den nivån så blev det ett tillskott 260 miljoner och skulle åtminstone rädda 250-300 anställda kvar i vården.

I Skåne är det de ökade pensionskostnaderna som åberopas. I Sörmland är det dessutom en rad andra kostnadsökningar. Därutöver kommer den sannolikt största posten som de styrande bortser ifrån – underfinansiering. 

I Sörmland fanns det indikationer redan under tidigare år. Och man borde rimligen ha höjt skatten redan tidigare. 2020-21 gjorde regionen ett ordentliga överskott tack vare frikostig utdelning från staten under pandemin. Det sistnämnda året 926 miljoner. Men sen är det kraftigt underskott. 

Överskott läggs i en resultatutjämningsreserv (RUR). Där finns för närvarande 911 miljoner kronor från de goda åren. Preliminärt har man räknat med att 258 miljoner skulle användas för 2022 och 400 miljoner för 2023.  Allt tyder på att det måste bli högre belopp och reservkapitalet helt enkelt inte räcka till. 

Teoretiskt sett skulle man då kunna göra en minusbudget för 2024 och åberopa synnerliga skäl. Men det kan man inte göra hur som helst. Det finns regler för det i tre punkter.

  • Den finansiella ställningen är i övrigt stark. Men det kan man knappas säga om Region Sörmland.
  • Omstruktureringskostnader av engångskaraktär som på sikt leder till effektivisering. Det skulle möjligtvis gå att åberopa. Men regionens besparingspaket består ju hitintills bara av fromma förhoppningar.
  • Andra skäl som kan försvaras med ett mycket väl motiverat resonemang. Det är ju en mer flexibel punkt.

Men jag har mycket svårt att tro att våra förvaltningsdomstolar skulle godkänna synnerliga skäl utan att man först utnyttja regionens primära finansieringskälla – skattehöjning. Hade man redan en skatt kring 12 kronor som flera andra regioner kunde det kanske hålla.

Att höja  en 50-öring, som jag tidigare föreslagit och chansa med ett försök att åberopa synnerliga skäl för resten kunde kanske vara en lösning om ingen överklagar.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa