Anklagelserna mot Svea vind helt felriktade

Per Edström är teknisk chef och projektledare för vindkraftparken Långgrund.

Per Edström är teknisk chef och projektledare för vindkraftparken Långgrund.

Foto: Svea Vind Offshore

Insändare2023-11-03 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på debattinlägg av Knut Lewenhaupt i Södermanlands nyheter.

Vi håller med Knut Lewenhaupt att korruption ska bekämpas, anklagelserna mot Svea vind offshore är däremot helt felriktade. Vi följer den praxis som regeringens utredning slår fast kring lokal kompensation och vi har också varit tydliga med att vi ger lokal kompensation på en procent av omsättningen från Långgrund, så länge det är förenligt med svensk lag. 

I regeringens rapport Värdet av vinden kan man läsa att lokal kompensation (bygdemedel) är lämpligt förutsatt att ersättningens storlek inte sker i en förhandling med kommunerna. Någon sådan förhandling har inte föregått Svea vind offshores beslut. 

Lokal kompensation tillämpas vid flertalet vindkraftsprojekt runt om i Sverige, till exempel Markbygden (Svevind), Glötesvålen (IKEA), Häjsberget (Tekniska verken) och Braehus vindpark (OX2). Syftet är att bidra till lokalsamhället och i viss mån kompensera för de naturresurser som tas i bruk. 

Vi tycker att det är viktigt att de regioner som bidrar med el till samhället gynnas. Beslutet är inte ett resultat av påtryckningar från kommunerna och inte heller ett villkor i frågan om tillstyrkan. Långgrund ger regionens industri förutsättningar att ställa om sin verksamhet till att vara konkurrenskraftig på en framtida marknad med medvetna konsumenter. För att behålla och skapa jobb.