Avloppsslam fraktades till Eskilstunas reningsverk

Arkivbild från 27 augusti 2020.
Två gånger i veckan under sommaren 2020 tog en tankbil med släp med sig 40 kubikmeter bajsvatten från Trosa till Eskilstuna.

Arkivbild från 27 augusti 2020. Två gånger i veckan under sommaren 2020 tog en tankbil med släp med sig 40 kubikmeter bajsvatten från Trosa till Eskilstuna.

Foto: Henrik Norling

Insändare2022-05-30 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Bästa Kerstin Karlstedt, du skrev i en insändare 25 maj i SN att ”Hanteringen av avloppet är löst i politisk enighet”. Det är inte första gången så sker. Sommaren 2007 beslöt Trosa fullmäktige i full enighet att utan dröjsmål bygga ett nytt reningsverk vid Trosa våtmark. Sen började kommunledningen sväva på målet och föreslog en ledning till Himmerfjärdsverket. Detta är en demokratisk katastrof, ledningen struntar i fullmäktige!

Sen har reningsverket byggts om, avloppsvatten har bräddats ut i Östra stadsfjärden, nya vallöften om ett modernt reningsverk har ställts ut, våtmarken i Trosa vansköttes och svämmade över, reningsverket brukades utan miljötillstånd. Det är en lång och dyster historia, där de anställda på reningsverket har fått kämpa på.

Som lök på laxen fick man frakta avloppsslam till reningsverket i Eskilstuna. Du påstår, Kerstin, att detta inte är sant och dessutom orimligt. Det är måhända orimligt, men det stod om saken i SN den 27 augusti år 2020, en helsidesartikel.

Du hänvisar också till Dagens Samhälles ranking av kommunens arbete med Agenda 2030. De kände kanske inte till reningsverkets historia sedan år 2007, som jag försökt återge i sammandrag härovan.

En fråga varför överföringsledningen dröjer har vi dock fått svar på, ett svar som ställer en ny fråga. I en artikel i SN den 24 maj anger Ulf Hagstedt att Trosa får vänta till år 2026, först då frigörs kapacitet i Himmerfjärdsverket för Trosa. Gällde detta förhållande redan år 2007?

Slutligen, stort tack för ditt inpass "Orolig miljöpingla"!