Bron behöver bytas om Vrena ska fungera

"Vi förstår att företag och boende i Vrena drabbas av brobytet men om Vrena ska fungera långsiktigt, i många år framöver, behöver den gamla bron bytas ut" replikerar Trafikverket. Arkivfoto
"Vi förstår att företag och boende i Vrena drabbas av brobytet men om Vrena ska fungera långsiktigt, i många år framöver, behöver den gamla bron bytas ut" replikerar Trafikverket. Arkivfoto

Insändare 25 oktober 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik från Trafikverket angående ledarartikeln från den 13 oktober Trafikverket lämnar Vrenaborna i sticket.

Trafikverket lämnar inte Vrena i sticket. Vi förstår att företag och boende i Vrena drabbas av brobytet men om Vrena ska fungera långsiktigt, i många år framöver, behöver den gamla bron bytas ut.

Under planeringen av projektet har Trafikverket undersökt möjligheten att anlägga någon form av förbifart under byggtiden. Projektledningen har även tittat på alternativa kortare omledningar via vägar som inte är statliga. Inget av de alternativ som projektet har studerat har varit fullt möjliga att genomföra av olika skäl.

Varför stänger vi inte av spåret för tågtrafik? Helt enkelt för att järnvägen är viktig för dagliga leveranser av stål till Oxelösund. 4-6 tåg per dygn låter lite men mängden ton stål som tågen transporterar är inte enkelt att ersätta med lastbil.

Projektet har i dialog med räddningstjänst och ambulans hittat en lösning som innebär att de har en möjlighet att passera över spåren för att minimera tiden vid larm eller utryckning. Att däremot leda all trafik, inklusive lastbilar, över trafikerat spår in i ett villaområde på kommunalt vägnät är inget som Trafikverket kan eller vill genomföra med tanke på säkerheten.

Till slut: vi förstår att företag och boende i Vrena drabbas av brobytet. Trots allt, det finns alternativa vägar även om samtliga alternativ innebär en omväg under en lång period. Underhållsarbeten som kräver en vägavstängning ger alltid konsekvenser för dem som har tillgång till och behöver nyttja en statlig väg men utan brobyte så blir konsekvensen på sikt ännu värre.

Johan Severinsson, nationell samordnare byggnadsverk, verksamhetsområde Underhåll, Trafikverket

Ledarredaktionens replik: Trafikverket svarar att Vrenaborna får stå ut. Ta ett varv till med invånarna och kommunen. Pröva även det svåra och visa som myndighet ett samhällsansvar!

Olof Jonmyren, politisk redaktör


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa