"Den kritik som nu KD lyfter är svår att ta till sig"

Insändare 23 juni 2022 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik ”Styret” i Nyköping lovar mer än det vill genomföra!

Det är positivt att KD engagerar sig i vård- och omsorgsnämndens (VON) arbete med inriktningsdokumentet för framtidens äldreomsorg. Dokumentet har våra medborgares bästa som mål. Styrgruppen för arbetet bestod av VON:s parlamentariska budgetgrupp, alla partier har getts chansen att påverka processen. Dokumentets syfte är inte att driva politiska förslag, utan ett kvitto på att vi gemensamt ser de utmaningar och möjligheter som väntar oss. 

Problemet är att arbetet som KD bidrog i avslutades med beslut i VON i mars 2022. Så den kritik som nu KD lyfter är svår att ta till sig. Dels för att man, deltagit i utformningen av innehållet, dels för att den debatt man hänvisar till var den 28 april. Stora delar av det KD lyfter i sin artikel är konkreta politiska förslag som inte bör drivas i denna form, oavsett om vi kallar det inriktnings- eller styrdokument.

Självklart lyftes boendefrågan i arbetet. Utgångspunkten är individens behov i kombination med inriktningen: ”Det ska finnas flera boendealternativ inom kommunen, såsom seniorboende och trygghetsboende och därefter särskilt boende.” Vår demografiska utmaning kräver etablering av ny verksamhet. Dokumentet hindrar inga förslag och särskilt inte om kostnadseffektivitet uppstår, så länge det är till medborgarnas gagn.

Arbetsmiljön är oerhört viktig. Inte minst för kvaliteten och våra äldres trygghet och välbefinnande. Centrala arbetsmiljöfrågor som tas upp är rätt kompetens, kompetensutveckling och vidareutbildning, rätten till heltid, hållbara scheman och ett nära ledarskap. Har debattförfattarna missat det? Inte minst är meningen ”Man ska orka arbeta tills man blir 65 år och man ska inte behöva oroa sig över sin ekonomi”, en stark signal på att inte bara en god, utan bra arbetsmiljö, ska vara det vi gemensamt har som mål.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa