Det krävs för en trygg och säker omsorg

Insändare 26 augusti 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tack Britt-Marie R, SPF för er insändare ”Vad tänker ni göra åt hemtjänsten” i SN 16/8.

För en trygg och säker omsorg krävs att personalen har adekvat vårdutbildning för uppgiften och kan tala och skriva svenska. Att behöva ta emot fler än tolv olika personer på kort tid för att få den hjälp som krävs kan ingen vara nöjd med. Liberalerna har i flera år varit tydliga med att antalet kontakter för hembesök ska minskas och lagt budget för ökade resurser i hemtjänsten.

Glädjande är att med den nya bestämmelsen i Socialtjänstlagen (SoL) från 1 juli i år som säger att den som är berättigad till hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt om den inte bedöms vara klart onödig och från 1juli 2023 får endast utbildad undersköterska utses till sådan. Man hoppas att bättre kunna tillgodose kontinuitet i vården, trygghet, individanpassad omsorg och samordning för omsorgstagaren.

Liberalerna vill öka valfriheten inom hemtjänsten och minska byråkratin. Äldre behandlas ofta som ett kollektiv och inte som enskilda individer. Vi vill ge omsorgstagaren makt att bestämma över sin tid och i dialog med personalen planera för hemtjänsttimmarna.

Vi vill avskaffa bomavgiften på 150 kronor (tas ut om omsorgstagaren inte är hemma vid hembesök).

Angående egenmakt/valfrihet vill vi ge rätten att få flytta till äldreboende utan ett biståndsbeslut vid fyllda 85 år om så önskas.

Vi hoppas få informera om alla förslag i Liberalernas valstuga från vecka 35. Välkomna!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa