Dialog innebär att lyssna och ge ärliga svar på frågor

Visualisering av hur vindkraftparken skulle kunna se ut om man står på Hävringe, långt ut i Oxelösunds skärgård. Bilden är beskuren för att passa tidningens format.

Visualisering av hur vindkraftparken skulle kunna se ut om man står på Hävringe, långt ut i Oxelösunds skärgård. Bilden är beskuren för att passa tidningens format.

Foto: Wind Sweden

Insändare2023-03-12 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Svea vind offshores insändare i SN angående ”Vill ha löpande dialog om vindkraftpark”.

Svea vind menar i sin insändare att de erbjudit möjlighet till dialog kring etableringen av vindkraftsindustrin Långgrund. Men dialog är inte något som uppstår per automatik för att man bjuder in till ett lagstadgat samråd. Dialog handlar om att mötas respektfullt, lyssna på varandra och ge ärliga svar på alla frågor. Det handlar inte om att presentera ett missvisande och partiskt underlag, samt att välja vilka frågor man svarar på och inte. Det är något annat.


Jag backar bandet till samrådet i Tystberga. Många människor dök upp och ställde kloka frågor om varför vindkraftsparken föreslås så nära kusten där många riksintressen finns, fördelningen av utländskt ägande, blinkande belysning dygnet runt, hotade fågelarter, pulserande ljud som hörs på mils avstånd med mera.

Själv frågade jag hur Svea vind kan basera analysen av hur närboende kommer att påverkas av Långgrund på en vinklad undersökning beställd av företrädare för vindkraftsbranschen. Undersökningen är från Öresundsregionen där parken är betydligt mindre, ej har hindersbelysning och står i en urban miljö och där en stor del av de tillfrågade inte ens ser den. Svaret på den frågan och väldigt många andra uteblev.

Jag har även vid tre tillfällen (två samråd och per mail) frågat hur Svea vind kommit fram till att boende inom 15 kilometer från parken ”endast kommer att påverkas visuellt och ej av betydande slag”. Inte heller den frågan har besvarats.

Personligen tror jag att dialog är väldigt viktigt i arbetet med hållbar utveckling. Men att använda ordet på fel sätt tror jag tar oss i motsatt riktning.