Vill ha löpande dialog om vindkraftpark

Havsbaserad vindkraft kan tillföra Sörmland och Östergötland 13 TWh förnybar el 2028.

Havsbaserad vindkraft kan tillföra Sörmland och Östergötland 13 TWh förnybar el 2028.

Foto: Svea Vind Offshore

Oxelösund2023-02-16 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändare om samråd. I februari har Svea vind offshore genomfört samråd för den havsbaserade vindparken Långgrund. Samråd innebär en möjlighet för allmänheten att föra dialog, få information, lämna synpunkter och ställa frågor om en vindkraftsetablering.

Vindpark Långgrund kan tillföra Södermanland och Östergötland 13 TWh fossilfri el redan 2028. Det skulle innebära sänkta elpriser för hushåll och företag – och en möjlighet för regionens industrier att ställa om och fortsätta skapa arbetstillfällen och konkurrenskraft.


Men en vindpark påverkar också omgivningen och vi gör noggranna undersökningar av vindparkens påverkan på närmiljön. Samråd är en viktig del i detta arbete. Vi har därför fört dialog med invånare i de kommuner som berörs av vindparken; Trosa, Nyköping, Oxelösund, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik och Nynäshamn. Vi har även genomfört ett digitalt samråd för de som inte kunde delta.

Vid samråden, med cirka 60 deltagare per tillfälle, har vi visat en utställning med information om vindparken, vilka nyttor den kan tillföra regionen och hur den påverkar omgivningen. Det har funnits möjlighet att ställa frågor och föra dialog med flera av våra experter inom bland annat marinbiologi, havsplanering och vindkraftsteknik. 

Under samråden har vi fått synpunkter på etableringen som är viktiga i vårt fortsatta arbete. De kommer att redovisas i en särskild rapport som en del av ansökan. Vi håller gärna löpande dialog med allmänheten under projektets gång. Besök gärna vår hemsida för kontaktuppgifter och mer information.