Era egna drömmar är inte fakta Centerpartiet

Insändarskribenten och några företrädare för Centerpartiet har olika syn på vindkraft. Arkivbild
Insändarskribenten och några företrädare för Centerpartiet har olika syn på vindkraft. Arkivbild

Insändare 9 oktober 2023 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Centerpartiets lokala företrädare samt två riksdagsledamöter anklagar mig för att fått fakta om bakfoten.

Det är dock inte fakta att kontra med att påstå att kärnkraften skulle stängas ner vid en allvarlig situation genom att hänvisa till en flera år gammal skrivelse från Försvarsberedningen. Som även Centerpartiet vet har säkerheten i Europa förändrats sedan dess.

Det är också graverande att Centerpartiet hävdar att Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) kraftfullt kritiserat Försvarsmakten för sin ovilja att ta till sig ny teknik, samråda och öka möjligheterna till samexistens. Det är graverande för att FOI själva inte känner igen sig i detta. Vid en kontakt engageras till och med forskare som arbetar med energisystem men ingen förstår vad som ligger bakom Centerpartiets påståenden. De upplyser mig dock om att FOI har släppt en rapport om vindkraft och samexistens med Försvarsmakten men att ”om någon uppfattar rapporten som innehållande kraftig kritik mot Försvarsmakten så är vår bedömning att det är en missuppfattning".

Om fakta är viktigt för Centerpartiet så förutsätter jag att ni läst Långgrunds ansökan och miljökonsekvensbeskrivning som ligger för beslut. Vad anser ni om den fakta Svea vind presenterar där? Har Naturvårdsverket, Birdlife Sverige, länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen, Försvaret med flera som är mycket kritiska till Långgrund också fått fakta om bakfoten?

Alla fakta finns på bordet och ingen kan i efterhand säga att ”vi såg det inte komma”. Tyvärr hjälper inte det kommande generationer om Långgrund blir verklighet och vi utraderar en fantastisk skärgård.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa