"Flumskolan" uppstod under borgerligt styre

Insändare 17 maj 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Lars Hjälmerud (M), Ann-Sofie Lifvenhage (M) och Anna af Sillén (M) skriver i SN tisdagen 10/5 under en debattartikel som har rubriken ”Åtta år av S-märkt flumskola har sänkt den svenska skolan.”

Faktum är att de tre senaste läroplanerna för grundskolan (Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11) har kommit till under perioder av borgerligt regeringsinnehav. Vad svenska barn ska lära sig och hur de ska göra det har under de senaste åtta åren i högsta grad varit en konsekvens av borgerlig politik. 

Jag tolkar artikelförfattarna som att de tycker att Socialdemokraterna inte tagit tillräckligt stort ansvar för de borgerliga läroplanerna. Till alla inblandades glädje kan dock konstateras att den revidering av Lgr 11 som trädde i kraft ht 2022 (Lgr22), har som syfte att tydliggöra vad eleverna ska lära sig.

Skribenterna vill ha ordning och reda och kunskapsfokus i svensk skola. Det skolsystem som de stödjer ger dåliga förutsättningar för detta. Genom att det går att göra vinst på lättundervisade elever och på glädjebetyg så bidrar skolsystemet till segregation och alltför höga betyg.

Skribenterna framhåller också att friskolorna och skolvalet ger alla barn oavsett bakgrund en chans att välja skola. Men alla barn har inte chans att välja skola på samma villkor. Vissa friskolor sorterar bort barn med särskilda behov genom att inte erbjuda den extra undervisning som många elever är i behov av. Skolköerna sorterar också bort nyanlända barn som aldrig haft en chans att ställa sig i kö. Om Moderaterna ska få ordning på skolan så måste de våga se Sveriges dysfunktionella skolsystem som det är.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa