Förlägg kraftledningen under jord

Så här kan det komma att se ut när kraftledningen är byggd. Bilden är ett fotomontage.

Så här kan det komma att se ut när kraftledningen är byggd. Bilden är ett fotomontage.

Foto: Vattenfall

Insändare2024-02-03 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Läser att Vattenfall fått grönt ljus för att bygga nya högspännings­ledningar ovan mark till SSAB i Oxelösund. Javisst, det må vara sant. Men betyder det att luftledningar är det bästa alternativet? 

En tillåtelse att bygga luftledningar betyder ju inte förbud mot att bygga under jord, något som jag anser är en ur en mängd synpunkter betydligt bättre lösning. Men det blir kanske dyrare. För vem då, undrar jag. Är det för Vattenfall, SSAB, markägare eller oss skattebetalare?

Vattenfall verkar ju inte ha brist på pengar. De vänder sig bara till regeringen i till exempel frågan om nyetablering av kärnkraftverk. Då betyder kostnaderna plötsligt inget.

Innan den nuvarande regeringen tillträdde visade Vattenfalls egna utredningar att nya kärnkraftverk skulle bli allt för dyra. Men nu är det politiskt gångbart med kärnkraft. Då – med en ekonomiskt oansvarig regering i ryggen – är plötsligt även Vattenfall beredda att spendera våra pengar på dyr och för all framtid farlig kärnkraft. Frågan om risker och restavfall är nu totalt bortglömd i debatten.

Min slutsats och mitt förslag blir alltså: 

  • Förlägg Oxelösundskraftledningen under jord
  • Spara pengar på att inte bygga nya kärnkraftverk
  • Satsa allt på förnybar elproduktion som sol- och vindkraft