Fotbollsplanen inte en del av Släbro skolgård

Insändare 12 augusti 2022 07:40
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hej ”Förbannad Nyköpingsbo”! ("Bedrövlig felprioritering av Nyköpings kommun" i SN 5/8) 

I Släbros detaljplan har barnperspektivet prioriterats högt, bland annat genom en dialog med dagens elever. Detta har resulterat i en stor, samlad och central skolgård med en fotbollsplan intill. Dessutom omvandlas en del av nuvarande skolgård till park, bostadsgårdar utan parkeringar och sammanhängande gång- och cykelstråk genom området och till skolan.

I dag är friytorna inom skolområdet större, men det är splittrat och utmanande för skolpersonalen att överblicka. Skolgårdens storlek och läge regleras i detaljplanen men inte dess exakta framtida utformning. Därför kan skolgården på bilden i Nyköpings Tidning se något kal ut.

I tätorten behövs fler fotbollsplaner. För barnens skull är det bra att de är spridda till olika platser. Finns det fotbollsplaner lokalt i Oppeby kan barnen cykla till träningen i stället för att få skjuts. Fotbollsplanen kan användas av skolan även för annat än fotboll. Fotbollsplanen är alltså inte tänkt att fungera som en skolgård och ersätter inte denna.

Fotbollsplanen planeras få konstgräs, som kan användas året runt. Enligt detaljplanen behöver den dock genomföras med särskild miljöhänsyn. Det är ännu för tidigt att säga exakt hur, eftersom fotbollsplanen ska vara färdig tidigast om fem år. Det pågår forskning på mer miljövänliga alternativ.

I Åkroken kommer det förutom lekstugorna att anläggas en vattenlek, gungor och andra roliga aktiviteter. Det planeras för nya lekparker i Malmbryggshage och Örstigsnäs och i Stenbro står en helt ny lekpark klar.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa