Gnestahem: Missvisande och olyckligt

Ingrid Jerneborg Glimne är ordförande för Gnestahem. Bostadsbolaget föreslår en hyreshöjning med 13,61 procent. Arkivbild

Ingrid Jerneborg Glimne är ordförande för Gnestahem. Bostadsbolaget föreslår en hyreshöjning med 13,61 procent. Arkivbild

Foto: Henrik Norling

Insändare2024-03-19 14:45
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I ljuset av den senaste debattartikeln vill vi från Gnestahem klargöra viktiga aspekter gällande våra förhandlingar med Hyresgästföreningen, speciellt för att rätta till missuppfattningar och felaktigheter.

Kärnan i våra initiala svårigheter att nå en överenskommelse ligger i tolkningen av trepartsöverenskommelsen, en vägledning för hyresförhandlingen som vi och Hyresgästföreningen tyvärr tolkar olika. Situationen komplicerades ytterligare när Hyresgästföreningen avbokade det femte mötet, en kritisk tidpunkt för dialog.

Trots dessa hinder har under föregående vecka förhandlingarna lyckligtvis återupptagits, tack vare medling från Hyresmarknadskommittén, vilket banat väg för ett fortsatt konstruktivt samtalsklimat. Därför är det missvisande och olyckligt att debattartikeln ger intrycket att förhandlingarna stått stilla eller att det finns en ovilja att nå en överenskommelse.

Vi uppmanar alla inblandade att följa överenskommelsen om att fortsättningsvis ej föra debatten om hyresförhandlingen i media. 

Vidare vill vi betona hur den ekonomiska situationen, med avsevärda taxehöjningar, pressar oss att säkerställa vår förmåga att upprätthålla och förbättra våra fastigheter. Det är avgörande att förhandlingarna tar hänsyn till dessa ekonomiska realiteter, så att vi kan fortsätta leverera den service och det underhåll våra hyresgäster förtjänar.

Genom gemensamma ansträngningar och förståelse kan vi hitta hållbara lösningar som gynnar både Gnestahem och våra hyresgäster. Låt oss tillsammans bygga en framtid präglad av respekt och kvalitet.