Granbarkborre orsaken till avverkning

Avverkning av Janstorpsskogen skedde några decennier före mognad. Skälet var dödande angrepp av granbarkborre, skriver Lars Blomqvist.
Avverkning av Janstorpsskogen skedde några decennier före mognad. Skälet var dödande angrepp av granbarkborre, skriver Lars Blomqvist.

Insändare 26 december 2021 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till "Skogsbruk i Janstorpsskogen" . Sven Jonsson, berättar att när Nyköping benämndes stad knöts folk från Naturskyddsföreningen, SNF, till partier. Detta var före 1971 då SNF höll sig med kunnigt folk. SNF:s agenda har sedan dess genomgått radikal metamorfos. Naturen har reducerats till transportsträcka för annat syfte. Vilket? Natur- och skogskunskaper har fått maka på sig.

För mig har skogen under åren haft flera olika betydelser, som barn plats för lek och kojor och senare för jakt och del i yrke. Under 1980-talet engagerad i hot mot skogen i form av skogsmarksförsuring i yrke, debatter, seminarier, nationellt och internationellt. Kronutglesning, markens pH, mykorrhiza, rotens rhizosfär, trädens förutsättningar att ta upp vatten och näringsämnen var under lång tid del i min vardag. Åtgärder mot skogsmarkens försurning motarbetades av SNF. Skog, mark och vatten återhämtar sig nu vilket kan ses med blotta ögat. Stor framgång för natur och skog som SNF talande tiger om, alluderande till första stycket ovan.

Avverkning av Janstorpsskogen skedde några decennier före mognad. Skäl, dödande angrepp av granbarkborre. Avverkning i preventivt syfte. Sven Jonsson kallar det vandalisering; okunskap personifierad.

Kolmården och Tintomara. Jodå, är bekant med båda. Stavsjö Bruk fordomdags krävde rejält med skog för energi. Skogsnunnan hotade skogen med förintelse början 1900-talet. Tusentals hektar skog kalavverkades som räddande, framgångsrik åtgärd. Kolmårdsskogen återhämtade sig och står nu grön och grann. Så kommer även Janstorpsskogen att göra.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa