Habitatförlust största hotet för fåglar vid Långgrund

Insändarskribenten anser att vindkraftparken Långgrund skulle få förödande effekter för fågellivet.

Insändarskribenten anser att vindkraftparken Långgrund skulle få förödande effekter för fågellivet.

Foto: Svea vind

Insändare2023-12-01 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det finns idag flera hot mot världens fåglar. Det största hotet är habitatförstöring, oavsett om det kommer i form av för intensivt jordbruk, överdriven skogsavverkning, införda invasiva arter eller klimatförändringar. 

Att välja att industrialisera ett område som är ett erkänt viktigt område för fåglar är absolut ingenting som kommer att rädda klimatet. Lokaliseringen är avgörande för om exploateringen ska kunna bli hållbar – fel placerad ökar den hotet mot biologisk mångfald.

Om vi ska bygga havsbaserad vindkraft i Östersjön så finns betydligt bättre områden från ett naturvårdsperspektiv. Att Långgrund är fel placering har också påpekats av många, däribland länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen, Naturvårdsverket och Birdlife Sverige så sent som i mars 2023. Att Svea vind offshore inkluderat en så kallad fågelkorridor sen dess är inte på långa vägar tillräckligt. Det är dessutom en åtgärd som aldrig tidigare har testats.

Även de nya föreslagna havsplanerna påpekar att området vid Långgrund har höga naturvärden – och det föreslås också att natur ska prioriteras före energiutvinning. Att Energimyndigheten år 2013 utsåg området som lämpligt för vindkraft är i och med detta överspelat.

Till sist, jag håller inte med dig Per Edström om att Svea vind offshore genomfört ett omfattande fågelstudieprogram för Långgrund. Det är enligt min mening ett exploateringsfrämjande underlag, dessutom med stora brister. Inte en enda egen fältinventering under häcknings- eller flyttningstid har redovisats och viktiga arter har utelämnats i underlaget, för att nämna ett par exempel.