För fåglarna utgör klimatkrisen ett förödande hot

Insändarskribenten Per Edström är projektledare för vindkraftparken Långgrund. Den vänstra delen av bilden är en visualisering.

Insändarskribenten Per Edström är projektledare för vindkraftparken Långgrund. Den vänstra delen av bilden är en visualisering.

Foto: Svea Vind Offshore

Insändare2023-11-11 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nya forskningsrön belyser kopplingen mellan fågeldöd och ett varmare klimat. Var fjärde fågelart hotas av klimatkrisen. Vi behöver satsa på förnybar energi eftersom Sverige behöver dubbelt så mycket el inom 20 år. Långgrund skulle bidra med 8-9 procent av dagens elförbrukning. Projektet möjliggör elektrifiering av industri- och transporter vilket bevarar jobb i regionen.

Långgrunds mycket omfattande fågelstudieprogram har ett arturval baserat på bevarandevärden och bevarandemål beskrivna i de skyddade områden i regionen. Metoder och resultatanalys är i linje med nationell och internationell praxis. Studier och inventeringar som genomförts visar att riskerna för skador på fågellivet är små. Allt material vi får offentliggöra finns på vår webbplats.

Redan 2015 var Långgrund utpekat som riksintresse för energiproduktion. Då var det inte ett Natura 2000 område, vilket det inte heller är idag. Mycket riktigt finns ett förslag om att utse området till ett nytt Natura 2000 område, tillsammans med många andra områden. Där finns också EU:s handlingsplan om att fördubbla vindkraften till 2030 och Sveriges mål om nettonollutsläpp 2045.

Parkens omfång har justerats med hänsyn till bland annat fågel. Omfattande fågelstudier genomförda av insatta ornitologer, samråd med myndigheter, organisationer och lokal kunskap gör att vi vågar påstå att ansökan utgår från hur fåglar nyttjar området. I slutänden handlar det om att göra en samlad bedömning – är samexistens möjlig?

Den frågan är mark- och miljödomstolens oberoende experter rustade att svara på.