KD:s uppfattning gällande framtidens äldreomsorg

Marita Göransson (KD) har skrivit en insändare tillsammans med två av sina partikamrater.

Marita Göransson (KD) har skrivit en insändare tillsammans med två av sina partikamrater.

Foto: Jens Alvin

Insändare2022-07-12 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på "Den kritik som nu KD lyfter är svår att ta till sig", insändare i SN torsdagen den 23 juni.

En fråga ställdes om vi missat läsa om de centrala arbetsmiljöfrågorna i inriktningsdokumentet. Nej, vi missade inte det. Däremot saknar vi skrivningar om arbetsbelastning och möjligheten till återhämtning som vårdpersonalen har larmat om genom SN. Om personalen upplever att de inte får tid för återhämtning och att arbetsbelastningen är för tuff är risken stor att personal blir sjukskriven eller säger upp sig. Det skulle vara en katastrof för den framtida äldreomsorgen.

Kristdemokraterna har vid fyra tillfällen deklarera vår negativa inställning till detta dokument som blev ett inriktningsdokument istället för ett styrdokument. På det sista styrgruppsmötet på ett nämndmöte, på KS samt på KF i maj 2022. Det kan inte varit någon större överraskning för det politiska styret att KD röstade emot detta inriktningsdokument. Det har vi gjort tydligt genom att rösta nej och även lämnar in skriftliga reservationer.

Kristdemokraterna anser också att det i inriktningsdokumentet ska skrivas in att äldre ska ha rätt till utomhusvistelse i en viss kvantitet. Det politiska styret lovade också vid äldreomsorgsdebatt på Pensionärernas hus den 28/4 2022 att 85-åringar ska ha rätt till särskilt boende utan biståndsbedömning. Det bör också framgå i dokumentet. Dessa frågor har vi kristdemokrater lyft genom motioner men det politiska styret röstade nej. Därav vårt uttalande att styret i Nyköping lovar mer än de vill genomföra.