Skadan i stadsplaneringen är redan ett faktum

Insändarskribenten är orolig för att småstadscharmen i Nyköping ska försvinna. Arkivfoto
Insändarskribenten är orolig för att småstadscharmen i Nyköping ska försvinna. Arkivfoto

Insändare 24 juli 2023 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på stadsplaneringschef Leila Ekmans debattartikel 18 juli: Intressant redovisning av Nyköpings planer för framtida utveckling och bebyggelse. Lika intressant är det att kommunen nu arbetar med att ta fram en arkitekturstrategi som ska visa vad man vill åstadkomma och med vilka arbetssätt för att få den stad man vill ha. Denna strategi förväntas vara klar till årsskiftet.

Tyvärr är det en senkommen planering, eftersom skadan redan är ett faktum. För Leila Ekman skriver: ”Nyköping har en mycket varierad bebyggelse från olika epoker. Vissa platser är känsligare än andra, där behöver vi vara extra varsamma. Nya byggnader behöver anpassas vad gäller kvartersstruktur, höjd, materialval och uttryck.”

Och det är just dessa rader jag syftar på när jag menar att skadan redan är ett faktum. För inte går det att påstå att mycket av nyligen färdigställd eller pågående bebyggelse harmoniserar med omgivande kvarter. Tänker exempelvis på Perioden, Isaksdal, Oppeby och Ringvägen. Nåja, nu får vi hoppas att dessa misstag inte upprepas i framtiden när nya arkitekturstrategin börjar fungera efter årsskiftet. Bättre sent än aldrig.

För med fortsatt byggnation likt dagens är det risk att inflyttningen avstannar, eftersom småstadscharmens attraktion försvinner på bekostnad av ivern att bli en storstad. Till sist vore det intressant att få en redovisning av våra folkvalda politikers åsikter om den genomförda byggnationen. Blev det bra? Och framförallt åsikterna om kommande planer. Bra om detta sker i god tid innan valet, för i valrörelsen blir det mest vända kappan efter vinden.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa