Kommunens klimatarbete ska bli synligare

Insändarskribenten Marcus Pehrsson (S) anser att Nyköpings kommun kan bli bättre på att nå ut med hur deras klimatarbete ser ut. Arkivbild

Insändarskribenten Marcus Pehrsson (S) anser att Nyköpings kommun kan bli bättre på att nå ut med hur deras klimatarbete ser ut. Arkivbild

Foto: Privat

Insändare2023-12-12 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tack till skribenterna bakom ”Mer sangria löser inte Nyköpings klimatkris” (SN 5 december). Ni har rätt i att vi från Nyköpings kommuns sida kan bli bättre på att kommunicera de avsikter och det arbete som finns för minskad klimatpåverkan i vår kommun.

I Nyköping arbetar vi utifrån tre hållbarhetsprogram för att uppnå en ekologisk, ekonomisk och social hållbar samhällsutveckling. Programmen utgår från Agenda 2030 och är styrande för Nyköpings kommuns alla verksamheter. Två av de prioriterade områdena i programmet för ekologisk hållbarhet är Minskad klimatpåverkan och ökad förnybar energi samt Kommunen som motor i den gröna omställningen. 

Kopplat till det förstnämnda följer vi just nu i det miljöstrategiska arbetet upp en ny klimatkartläggning av kommunens egna verksamheter som ska leda till fler effektiva åtgärder i linje med vår koldioxidbudget. 
Kopplat till området Kommunen som motor i den gröna omställningen inleder vi under våren en helt ny klimatsamverkan med näringslivet i kommunen, inspirerad av framgångsrika exempel från bland annat Uppsala och Ystad. Syftet är att tillsammans komma snabbare framåt i klimatomställningen och synliggöra det arbete som görs. 

Klimatkrisen är global och precis som ni skriver har vi alla olika förutsättningar att påverka de klimatpåverkande utsläppen. Nyköpings kommun erbjuder kostnadsfri energi- och klimatrådgivning för både privatpersoner, organisationer och företag. Rådgivarna hjälper till med råd kring bland annat solenergi, uppvärmning, elanvändning, elbil, ventilation, renovera eller bygga, energideklarationer samt information om stöd och bidrag. Det här är också ett exempel på verksamhet som vi behöver stärka kommunikationen kring, det var därför ett av de återkommande inslagen under den klimatvecka som kommunen marknadsförde i höstas.