Kostnaden att övergå till sötvatten – drygt en miljon

"Kostnaden för att övergå till sötvatten beräknas till drygt en miljon kronor och driftskostnaden beräknas bli 120 000 kronor dyrare om året" skriver insändarskribenten. Arkivfoto
"Kostnaden för att övergå till sötvatten beräknas till drygt en miljon kronor och driftskostnaden beräknas bli 120 000 kronor dyrare om året" skriver insändarskribenten. Arkivfoto

Insändare 3 februari 2023 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

(Svar till trogen gäst på Medley, 24 januari) 

Visst är det precis som du skriver, sorgligt att tio personer har smittats av Mykobakterium marinum, det som du benämner som fisktuberkulos? Den information vi har är att sedan 2019 har tio personer upptäckts ha bakterien Mykobakterium marinum.

Jag kan inte svara på frågorna om det är fisk som orsakar bakterien. Den frågan måste ställas till experter på området. Det vi gör nu är att följa de rekommendationer vi fått och då smittskyddsläkaren på Region Sörmland anser det rimligt att smittan med Mycobacterium marinum är kopplad till badhuset och det saltvatten som används i bassängerna. 

Smittskyddsläkaren tillsammans med miljöenheten på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att övergång till kranvatten är den åtgärd som ska tillämpas. Oxelösunds kommun har därför fått rekommendation av smittskyddsläkare och miljöenheten vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att övergång sker från havsvattenbaserad anläggning till kranvattenbaserad anläggning. Kommunen väljer att följa de rekommendationer vi fått och det innebär att vi byter från saltvatten (havsvatten) till kranvatten i badhuset. Oxelösunds kommun utför dessa åtgärder frivilligt för att undvika att få ett föreläggande från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Du ställer också en fråga angående reningsverket. Det reningsverk du syftar på byttes ut under 2012 i samband med att badhuset genomgick en större renovering. Nu byter vi ut klortillverkaren då den klortillverkare som finns i badhuset idag inte är anpassad till kranvatten. Kostnaden för att övergå till sötvatten beräknas till drygt en miljon kronor och driftskostnaden beräknas bli 120 000 kronor dyrare om året. 

Vi hoppas givetvis att badhuset i Oxelösund fortsätts besökas av både oxelösundare och boenden i andra kommuner. Du och alla andra är varmt välkomna till badhuset i Oxelösund.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa