Lämning ska göras som passar resenären bäst

Emil Wiberg, enhetschef, serviceresor, Region Sörmland svarar en insändare som handlade om en sjukresa.
Emil Wiberg, enhetschef, serviceresor, Region Sörmland svarar en insändare som handlade om en sjukresa.

Insändare 1 februari 2022 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändaren "Sjuk äldre lämnades utanför Mälarsjukhuset" publicerad den 27 januari. Först och främst vill vi beklaga att resenärens upplevelse av resan inte blev bra. Vi känner till ärendet då det också har inkommit till oss via vår kundsynpunktshantering. Det vi gör nu är att utreda vad som har hänt tillsammans med aktuellt trafikföretag utifrån all tillgänglig information vi har. Hur lämning på plats ska genomföras är inte styrt av generella regler, utan bestäms i samband med varje bokning utifrån vad som passar bäst för den resenären.

Angående GPS-hanteringen är våra krav att förarna ska ha god lokalkännedom samt kunna använda de tekniska hjälpmedel som finns för att kunna utföra sitt jobb på ett tryggt och bra sätt. Om det finns en försening i detta fall på grund av problem att hitta vägen kommer vi kunna se det med hjälp av trafikdatan i vår utredning av resan. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa