Livsmedelsverket: "Ska vara enkelt att göra rätt"

"Livsmedelsverket arbetar för att underlätta för företag. Det ska vara enkelt att göra rätt och vi strävar efter att utveckla vår service och information till företag" skriver insändarskribenten.

"Livsmedelsverket arbetar för att underlätta för företag. Det ska vara enkelt att göra rätt och vi strävar efter att utveckla vår service och information till företag" skriver insändarskribenten.

Foto: Tim Aro/TT

Insändare2024-07-10 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på ledare ”Karin Källström - Företagare får utstå en orimlig mängd krångel”.

Livsmedelsverket arbetar för att underlätta för företag. Det ska vara enkelt att göra rätt och vi strävar efter att utveckla vår service och information till företag, att vara tillgängliga och att lyssna på den kunskap och erfarenhet som finns i branschen. För oss är det därför ett misslyckande om ett företag upplever sig bli dåligt behandlat och inte få korrekt information. Ett sådant fall är den vinproducent i Småland som omnämnts i flera medier och även i denna tidnings ledare.

Att företagen enkelt ska kunna göra rätt från början är viktigt, inte minst för att konsumenterna ska få säker mat och rätt information om vad den innehåller. Med facit i hand kan vi konstatera att i det här enskilda fallet har kommunikationen mellan Livsmedelsverket och företagaren inte fungerat på ett bra sätt. Vi beklagar det. 

För Livsmedelsverkets del handlar det om att se över vad som kan ha gått fel i dialogen. Men det handlar också om att titta på de tolkningar som vi gjort av lagstiftningen. Vinlagstiftningen är gemensam på EU-nivå och mycket komplex. Livsmedelsverket har därför vänt sig till EU-kommissionen med ambition att få ett bättre grepp om denna mycket komplexa lagstiftning. Eftersom Livsmedelsverkets beslut om åtgärder i detta enskilda fall är överklagat är det bra att vi kommer få ett avgörande från Förvaltningsrätten som kan guida oss ytterligare framåt. 

Livsmedelsverket har största respekt för att företag behöver de bästa förutsättningarna för att kunna driva sin verksamhet. I det ligger att företagen upplever att kontrollen har ett tydligt syfte, att de får god service och gott bemötande samt korrekt information vid rätt tidpunkt.