Matinköpen har blivit krångligare och sämre

Insändare 28 januari 2023 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I en insändare i SN 6/12 efterlyser Göran Andersson kundernas erfarenheter och åsikter om hemtjänstens matinköp från Mathem.

Som hemtjänstkund i sex år kan jag stå till tjänst med följande beskrivning. Dålig lagerhållning, även av basvaror. Felaktiga leveranser, någon gång helt uteblivna. Under en stor del av året har följesedlarna, trots upprepade påpekande uteblivit vid leverans. Fakturorna har tidvis kommit oregelbundet. Efter byte av betalningsmottagare har fakturorna blivit krångligare och rörigare. Följesedlar och fakturor har olika uppställning och presenteras ej i kronologisk ordning. Den ena med och den andra utan moms på priserna. Att jämföra priser och kontrollera fakturor är besvärligt och tidsödande.

Eventuell erhållen bonus meddelas i samband med beställning, men erhålls först efter anmaning av kunden. Varor lämnas vid dörren och utlovad hjälp med transport av de tunga matkassarna till kök och skafferi har helt uteblivit. Medicin kan ej som tidigare beställas samtidigt, utan får göras separat och ombesörjas av hemtjänsten. Dessa brister förekom ej när hemtjänstpersonalen skötte inköpen. Kostnaderna för inköpen redovisades direkt med kassakvitto och ICA-bankens redovisningar vid månadsskiftet stämde alltid med kvittona. Erhållen bonus meddelades på internet och reglerades direkt vid inköpen.

Vilka aspekter har politikerna på miljön, då man medverkar till ökad biltransport av dagligvaror till Nyköpingsområdet när detta behov redan är tillgodosett genom livsmedelskedjornas distributionsnät? Miljötänket lyser med sin frånvaro.

Gör om och gör rätt!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa