Medarbetarnas oro omskrivs som politisk ryktesspridning

"Så att påstå att oppositionen bygger upp en oro, när vi står på medarbetares och patienters sida, det är inte bara ignorant. Det är arrogant" skriver Monica Johansson (S).

"Så att påstå att oppositionen bygger upp en oro, när vi står på medarbetares och patienters sida, det är inte bara ignorant. Det är arrogant" skriver Monica Johansson (S).

Foto: SN/Montage

Insändare2024-03-29 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kvinnokliniken i Nyköping är en välfungerande klinik. Men den är nu hotad. Och det handlar inte om politiskt spel. Det handlar om de 81(!) risker som presenterats i den utredning som nu ligger till grund för det förslag som regionstyrelsen beslutar om under våren. Eftersom ärendet inte går vidare till fullmäktige är det inte så konstigt att dess ledamöter saknar information och utgår från vad de hör från verksamheten och medarbetarna. Detta trots att ärendet är av sådan karaktär att det borde gå till det högsta beslutande organet.

Vi har haft en dialog med flera fackliga organisationer. De ser stora likheter med förändringar som skett i andra regioner runtom i Sverige och som lett till att kvinnovården på den mindre orten kraftigt försämrats och förlossningsmottagningar stängts ner. Men det är inte bara facken som varnar. Samtliga partier har tagit del av kvinnoklinikens namninsamling, med underskrifter och varningar från samtliga yrkeskategorier.

Så att påstå att oppositionen bygger upp en oro, när vi står på medarbetares och patienters sida, det är inte bara ignorant. Det är arrogant. Och ursprunget till oron ligger i just det arroganta sättet att hantera frågor. Att snabba på och driva igenom dåliga beslut utan dialog med verksamheter och medarbetare. Särskilt uppseendeväckande är det att också Vård för pengarna väljer att driva igenom det här förslaget utan hänsyn till medarbetarnas varningar. 

Vi ser fram emot en kommande dialog och att de styrande partierna lyssnar in vad medarbetarna har att säga.

 
 
 
 
 
 
Läs mer om