Mer debatt skulle göra Gnesta gott

Insändare 26 november 2022 06:46
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi håller med Håkan Ekstrand ("Vänsterpartiets debattklimat gynnar inte samarbeten" SN 10/11) om att kommunpolitiska samarbeten måste bygga på förtroende och respekt. Men sakpolitik och konkreta resultat är trots allt viktigast. Så hur står det till med de förändringar som Centerpartiet har drivit igenom den senaste mandatperioden?

I Framtidsplanen från 2019 står faktiskt att ett landsbygdspolitiskt program är under utarbetande. Men tre år senare lyser detta fortfarande med sin frånvaro.

Utveckling av grusplanen vid Kvarnbackaskolan finns med som ett mål i kommunstyrelsens framtidsplan, men delårsrapporten från oktober i år konstaterar att ”ansvarsfördelning och metod ej påbörjats”.

Satsningen på flerlärarsystem har helt skrivits bort ur framtidsplanen utan protester från Centerpartiet. Centern avslog även Vänsterpartiets förslag om en utvärdering av flerlärarsystemet på Dansutskolan i syfte att dra lärdomar för framtiden.

Håkan Ekstrand uppskattar tydligen inte att vi i Vänsterpartiet tar vår roll som opposition på allvar. Själva beklagar vi bara att han så sällan gör oss sällskap i debatten.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa