Moderaterna förstår inte klimatkrisens allvar

Insändare 29 juli 2022 08:08
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att moderaterna inte förstår allvaret i klimatkrisen, blir tydligt när vi ser riksdagskandidatens Anna af Silléns insändare (SN 23 juli)

Uppenbart bekymrar hon sig inte om Sverige sänker kraven reduktionsplikten för fordonsbränslen. Hon vill att vi ska lägga oss på EU:s mycket lägre nivåer biodrivmedel. Det är snarare EU som måste öka andelen biodrivmedel om vi ska någon chans att klara 1,5 graders målet i Parisavtalet. 

Det är tydligt att Moderaterna fortfarande inte fattat att bilarna måste bli fossilfria innan 2030 om vi skall ha en chans att undvika riktigt allvarliga följder av klimatförändringen. 

Elbilar och fler laddstolpar är bra men räcker inte då den omställningen går för långsamt. Därför är kraftigt ökad produktion av biobränslen nödvändig för alla befintliga fossilbilar.

Moderaternas lösning är alltid kärnkraft. Men de berättar inte gärna att det tar decennier att bygga. Den tiden finns inte om klimatet ska räddas. 

Myten om att MP stoppat Ringhalsreaktorer blir inte sannare av att upprepas. Stängningen beslöts av Vattenfall på grund av skärpta säkerhetskrav efter Fukushimaolyckan. Dessa åtgärder bedömdes inte som lönsamma.Vi ser inte klimatproblemet som ett skäl att tumma på säkerhetskraven.

Att skylla höga elpriser på stängd kärnkraft är att lägga ut dimridåer. Dessa har ersatts av ny vindkraft, som gjort att Sverige haft elöverskott och låga elpriser under flera år. De höga elpriserna, som började i vintras, berodde på flera samverkande faktorer och Putins överfall på Ukraina som stört Europas energimarknad.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa