Orimligt att kräva att vargarna ska skjutas

Två vargdebattörer menar att Centerpartiet smutskastar vargen. Bilden är tagen i en djurpark.
Två vargdebattörer menar att Centerpartiet smutskastar vargen. Bilden är tagen i en djurpark.

Insändare 20 juli 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på insändaren "Lokala centerpartister: 'Vargflocken ska tas bort'"

Ni använder hotade vargar som billigt valfläsk och er okunskap går som en röd tråd genom hela debattartikeln. Det är lika orimligt nu som då (2015) att gå er centerpartister till mötes och avliva hela familjegruppen i vargreviret Sjunda. Det är inte trovärdigt att beskylla vargens närvaro för minskningen av fårbesättningarna lokalt. Mer troligt är andra orsaker, såsom hög ålder, flytt eller ändrade levnadsförhållanden.

Händelserna på Molstabergs gård visar det högst olämpliga i att ha mindre bra stängsel. Och det är definitivt olämpligt att lämna en grind öppen till sina får. Särskilt i ett etablerat vargrevir. För varför skulle inte också vargar välja det lättaste för dem, och ta det som bjuds i närheten?

Det är löjeväckande att som ni påstå att vargen rör sig ogenerat. Det är också ett lågt försök att smutskasta arten varg. Och ert menande, att vilda djur helt enkelt får lära sig att inte passera tätbebyggda och brukade områden, är en omöjlighet och faller på sin egen dumhet. Vargar är inte mer läskunniga än andra djurarter och de vet heller inte var våra tomtgränser går. Det är i stället rimligt att våra vägar kommer att korsas, och utan att någon hotbild föreligger.

Ni hävdar också att det inte är rimligt att stängsla in allt. Vi anser att det är högst befogat att hitta sätt att samexistera på, så konflikten minskar. De berörda utgör tillsammans under en procent av landets totala fårbesättningar.

Vargars närvaro minskar både antalet viltolyckor, grödesskador och stängselskador. Även betesskador på träden, då klövviltet rör sig mer med vargs närvaro.

Det förvånar faktiskt att man som politiker visar en så låg nivå och kräver att en starkt hotad art ska förintas lokalt. Det är snarare befängt att gå en liten minoritets särintressen till mötes på bekostad av en hotad art. Vargen är dessutom fridlyst. 

Ni centerpartister uttrycker inte vad majoriteten önskar – levande vargar. Alltså borde ni heller inte försöka göra er till talespersoner för alla. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa