Oroande förmynderi av Miljöpartiet

Insändare 5 april 2022 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Reaktion Miljöpartiets insändare angående ”Dyr diesel” i SN den 31 mars. När jag läste MP:s insändare förstod jag att de måste ha en egen världsbild. Klimatet styrs av Sverige. De är modiga som redovisar sin syn på samhällets funktioner, medborgare och företagande. Ett oroande förmynderi.

MP försvarar den påverkan som deras politik medfört för envar, men att de är huvudansvariga vill de inte ta på sig. De vill verka generösa och spendera skattemedel som ”bidrag” till de otrogna.

MP anser att överbeskattning av energi /drivmedel, extra mycket biobränsle och så moms på detta, räddar klimatet. Att Sverige inte påverkar klimatet ensamt verkar inte bekymra. Det viktigaste är att radikalt fördyra nyttjandet av fossila bränslen, i Sverige. Då spelar det mindre roll att åkeriföretag och jordbruk får avvecklas och privatekonomier urholkas. Allt för den goda saken.

Klimatarbetet är globalt. Då är det självklart att de åtaganden som beslutats i EU ska gälla i Sverige. Nu har MP i sin miljöiver pålagt att man lokalt i Sverige ska ha extra höga miljöskatter på energi och drivmedel samt att, hittills, blanda ut bensin och diesel med upp till 30 procent förnybara dyra drivmedel, Europa i övrigt har 5–7 procent.

Reduktionsplikten ger inte lägre utsläpp utan är ett konstruerat nollsummespel mellan utsläpp och kalkylerad produktion av biobränsle. De bidrag MP föreslår visar att man inte ser orsak och verkan. Energi-/drivmedelskostnader drabbar allt och alla överallt i hela samhället. Nu räcker det med symbolpolitik, men ändamålet helgar medlen.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa