Reservatets våtmark del av nationellt miljömål

Insändare 5 maj 2022 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till insändaren "Nynäs reservat – inget för besökare" av ”Tidigare besökare”, publicerad den 26 april.

Du har helt rätt i att granbarkborrens angrepp ställer till det i skog och mark samt orsakar stora skador i reservatet. Tyvärr är de flesta granskogar runt omkring oss drabbade. Nynäs reservatsförvaltning arbetar med att skapa ett tillgängligt och säkerhetsmässigt besökbart reservat för allmänheten att röra sig i. 

I dagsläget arbetar vi med att återställa de åtgärder som genomförts i samband med granbarkborrens framfart och angrepp. Vägarna du nämner har uppgraderats för att kunna transportera virke med transporter samt maskiner för att återställa genomförda åtgärder. Den grövre stenen kommer att långsamt arbeta sig neråt i vägbanan och på sikt skapa en hållbar vägbana.

När det gäller våtmarksetablering så är dessa arbeten kopplade till de övergripande nationella miljömålen och regionens hållbarhetsprogram med fokus på Agenda 2030. Förvaltningen arbetar med att återskapa den hydrogeologi som bibehåller vattnet i landskapet för att skapa en hållbar balans i landskapet och för framtidens vattenbehov.

Du är varmt välkommen på ett studiebesök för att titta närmare på de åtgärder som vi genomför idag och planerar för framtiden.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa