Ser inte vissa hemtjänsttagare som ”sparobjekt”

"Låt oss här korrigera några av påståendena och förklara var vi står" skriver en av insändarskribenterna Carina Wallin (S). Arkivbild

"Låt oss här korrigera några av påståendena och förklara var vi står" skriver en av insändarskribenterna Carina Wallin (S). Arkivbild

Foto: Magnus Grimstedt

Insändare2024-01-23 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till Olof Jonmyren (SN 9/01-2024). SN:s politiske redaktör Olof Jonmyren (vars ledarsida delar ”Centerpartiets grundläggande värderingar) uppmärksammar avtalsvillkoren för privata hemtjänstutförare, i en bitvis polemisk artikel med udden riktad mot våra partier, som tillsammans styr Nyköping sedan drygt ett år tillbaka.

Låt oss här korrigera några av påståendena och förklara var vi står. Under den här mandatperioden styr vi tillsammans Nyköping med ordning och reda i kommunens ekonomi och verksamhet. Välfärden ska vara trygg och kvalitativ, oavsett vilken utförare man valt. Vård- och omsorgsnämnden följer upp den hemtjänst som utförs på samma sätt oavsett utförare. Den som valt en privat utförare riskerar alltså inte att få sämre hemtjänst till följd av ersättningssystemet. Vi ser alltså inte vissa hemtjänsttagare som ”sparobjekt” vilket påstås i Jonmyrens artikel. Vi har även regelbundna branschråd, där vi för dialog med utförarna.

Som varje ansvarstagande politiker måste vi emellertid se möjligheter att tillförsäkra Nyköpings medborgare en hög kvalitativ välfärd på ett mer kostnadseffektivt sätt. Detta innebär att vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande och inför välfärdstekniska lösningarna där så är möjligt.

Vi är också medvetna om att Nyköpings tillämpning av LOV (Lagen om valfrihet) behöver utvecklas, med ordning och reda och hög kvalitet, vilket vi redan påbörjat. Nu sjösätts ett nytt system med större valfrihet för matinköp för pensionärer i hemtjänsten. Vi kommer även att gå vidare med ett utvecklat system för att stärka valfriheten i själva hemtjänsten. I detta utvecklingsarbete tar vi förstås gärna emot inspel från såväl vårdföretagarna som andra intressenter.