Skolans resurser läggs bara på stökiga elever

Insändare 27 april 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till "Kommunala skolan väljer bort mina barn". Signaturen "Klarsynt" framför den 23 april kritik mot den kommunala skolan i Nyköping. Hen pekar på bristande möjligheter för sina barn att utvecklas akademiskt eftersom barnen är "lite mer begåvade än genomsnittet". Hen har helt rätt i sin analys. 

Efter många år i läraryrket kan jag konstatera att skolans resurser uteslutande läggs på de stökiga eleverna och de som riskerar att landa på F i sina betyg. Felet ligger inte hos lärare eller annan skolpersonal, det ligger hos politikerna. Skolan är ett ideologiskt slagfält där alla barn är förlorare idag. Vad hände med den så kallade kunskapsskolan?

För varje läsår jag tillbringar i klassrum, ju lägre får jag lägga kunskapsribban. Få elever når de högre betygen, många når inte ens E. Och det är kanske inte så konstigt när en vanlig dag i klassrummen ter sig enligt följande:

Av 25 elever är sju frånvarande, tre är sjukanmälda av vårdnadshavare men övriga väljer att göra något annat. Av de som ändå kommer, är det fyra som kommer för sent och avbryter den inledda lektionen genom att prata, skratta, skrapa med stolar och bord. Två av dem halsar energidryck och slänger sedan upp skorna på bänken och suckar högljutt över hur tråkigt det är att vara där. Efter fem minuter vill två gå på toaletten och en tredje måste gå och dricka vatten. Hälften av eleverna pillar på sina mobiler fastän de ska vara inlämnade vid skoldagens början. En minoritet har med sig lärobok, papper och penna trots att det alltid ska tas med. 

Men egentligen spelar det där med lärobok inte så stor roll eftersom halva klassen ändå har svårt för att läsa trots att de har gått många år i skolan. Som lärare tvingas jag därför ha högläsning ur läromedel och förklara ord och begrepp som faktiskt borde vara självklara för deras ålder. Men eftersom flera elever ändå inte förstår, får de efter min högläsning, lyssna på den inlästa lärobokstexten ytterligare en gång via datorn.

Av de 18 elever som var på plats i mitten av lektionen, har nu två avvikit och inte kommit tillbaka. Ytterligare två har somnat på bänken och två spelar datorspel och en sjunger och trummar fingrarna i takt eftersom hen lyssnar på Spotify.

Efter en timme är lektionen slut och jag konstaterar att kanske fem elever har fattat något av det jag har försökt att förmedla, resten går hem och säger till sina föräldrar att de inte lärt sig någonting eftersom det är så dåliga lektioner. Två föräldrar mejlar mig dagen efter och skäller ut mig för den undermåliga undervisningen, en av dem hotar dessutom med att ringa till min chef för att berätta vilken idiot jag är. 

Frågor på det?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa