Skolresultaten kommer snarare bli sämre

Insändarskribenten är kritisk till grundskollärarnas arbetsmiljö. På bilden Nyköpings högstadium. Arkivfoto

Insändarskribenten är kritisk till grundskollärarnas arbetsmiljö. På bilden Nyköpings högstadium. Arkivfoto

Foto: Andreas Lindström

Insändare2023-03-19 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skolchefen i Nyköping, Carina Hall, säger till SN den 13 mars 2023, att skolresultaten i grundskolan är dåliga och att det saknas legitimerade lärare.

Grundskolan i Nyköpings kommun har sämre betygsresultat än snittet i Sverige, samtidigt som andelen behöriga lärare ligger under riksnivå. Men samtidigt säger Hall att "det är läraren som gör den stora skillnaden i klassrummet".

Problemet är att Nyköpings kommun aldrig kommer att kunna höja resultaten om inte arbetsmiljön blir bättre. Utöver en god arbetsmiljö måste kommunen dessutom erbjuda konkurrenskraftiga löner och premiera äldre lärare med gedigen erfarenhet, och det gör man inte idag.

Vid årsskiftet genomfördes flera förändringar på Nyköpings högstadium, klasser slogs ihop och "kringtjänster" som exempelvis lärarassistenter drogs in. 

Konsekvenserna har inte låtit vänta på sig: Ett snabbt ökande antal elever som ligger på F-nivå. Minskat stöd till elever som behöver extra hjälp. Stökigare klassrum och minskad kvalitet på undervisningen då det överlag saknas vuxna. Och de elever som har potential att nå högre betyg får klara sig själva då tiden till dem inte räcker till. Läraren får agera ordningsvakt istället för pedagog, exempelvis har skadegörelsen i skolans gemensamma utrymmen ökat. Utslitna lärare som blir sjukskrivna eller söker sig till andra jobb.

Carina Hall kan skrika sig hes om att hon som arbetsgivare försöker hitta "så många som möjligt som vill bli lärare" och att kommunen anstränger sig hårt för att "locka" legitimerade lärare genom att visa vad de kan erbjuda som arbetsgivare.

På det sista är svaret enkelt, Carina Hall: Nyköpings kommun lockar inte lärare eftersom både arbetsmiljö och löneläge är undermåliga!

Med detta sagt så är det inte heller så konstigt att skolresultaten ser ut som de gör. De kommer snarare bli sämre.