Socialdemokrater yrkade avslag på att spara på skolmat

Skolmaten har hamnat i fokus i Oxelösund den senaste tiden. Arkivbild

Skolmaten har hamnat i fokus i Oxelösund den senaste tiden. Arkivbild

Foto: Petra Älvstrand

Insändare2024-03-01 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändare 20/2–24 ”Alla barn kommer att få mat och bli mätta i skolan”.

Allt handlar om att prioritera i tuffa ekonomiska tider och här prioriterar vi olika mellan olika partier. Det som styr en verksamhet är budget och verksamhetsplan och det är i dessa dokument vi partier gör våra olika prioriteringar. Styrande partier i Oxelösund med M, SD, KD och L väljer att göra besparingen om 150 000 kronor/år på barnen i skolan och möjligheten för barnen att kunna välja på två rätter under år 2024. Att kunna välja och att äta mat som ger eleverna energi att klara skoldagen är enligt Livsmedelsverket och Skolverket väldigt viktigt.

När kommunstyrelsen skulle besluta om sin verksamhetsplan den 20 december 2023, en verksamhetsplan som styr arbetet under år 2024 så yrkade vi från socialdemokrater på följande ändringar i liggande förslag från styrande majoritet M, SD, KD och L.
”Jag och vi socialdemokrater yrkar på att verksamhetsplanen antas med följande tillägg.
• Att sommarlovskort för barn och unga läggs till som en post i budgeten med 600 tkr
• Att lågpriskort för 65 år och äldre läggs till som en post i budgeten med 400 tkr
• Att se över antalet tjänster i förvaltningen och spara in en eller flera tjänster för att minska kostnaderna istället för att spara på feriearbete, skolmat, bostadsanpassning och social hållbarhet.
• Att städkostnaderna max skärs ner med 10%.”

Förslaget från oss röstades ner och då skrev vi följande reservation till beslutet om skolmaten. ”För oss socialdemokrater det viktig att inte spara på våra barn och unga då de är vår framtid. Därför yrkar vi på att man i stället för att skära ner på feriearbete med 50% för våra barn och unga och att skära ner på skolmaten från två rätter till en gör en översyn av antalet tjänster i förvaltningen och gör en besparing där istället.”