Svårt att se att mindre resurser förbättrar omsorgen

Insändare 27 augusti 2022 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändaren “Varför lämnar personalen Oxelösunds äldreomsorg”.

Fint Dag och Katarina att ni också ser att det finns förbättringsområden i äldreomsorgen i Oxelösund. Det jag saknar är dock hur ni vill förbättra? I den senaste budgeten vill ni satsa 26 miljoner mindre på äldreomsorgen än majoriteten och överlåta den till privata aktörer. Jag har svårt att se att mindre resurser och att delar av resurserna går till vinst för privata aktörer är ett sätt att förbättra!

Vi i majoriteten har konkreta förslag på hur vi ska fortsätta förbättra äldreomsorgen i Oxelösund. Vi vill att personalen ska ha lägst utbildningsnivå undersköterska, att alla som jobbar i vården ska förstå och göra sig förstådda i det svenska språket, vi vill bedriva en aktiv kompetensutbildning för all personal, vi vill ge trygghet i att all personal ska kunna jobba 100 procent och att ofrivilliga delade turer ska bort.

Vi vill att den som är äldre ska ha ett anpassat och tryggt boende, därför fortsätter vi bygga nytt och renovera befintliga äldreboenden. Vi vill att den som är äldre ska ha en fast omsorgspersonal knuten till sig och det ska finnas aktiviteter för att bryta ensamheten.

Vi har redan initierat ett arbete runt smarta scheman för att vår personal ska användas effektivt utifrån arbetsmiljö och kompetens, det leder till minskad användning av vikarier och minskar antalet besök hos en brukare.

För mig är det att göra riktig skillnad och förbättra.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa