Svea vind: "Havsbaserad vindkraft inget experiment"

Havsbaserad vindkraft blir allt vanligare i Europa, pekar insändarskribenten på.

Havsbaserad vindkraft blir allt vanligare i Europa, pekar insändarskribenten på.

Foto: Havsbaserad vindraft blir allt vanligare i Europa. Foto: Svea Vind Offshore

Insändare2023-02-26 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till insändare 12/2 om havsbaserad vindkraft.

Svea vind offshore planerar för den havsbaserade vindparken Långgrund i Östergötland och Södermanland. Vindparken har kapacitet att producera 13 TWh förnybar el redan 2028, och därmed snabbt bidra både till lägre elpriser och den nödvändiga energiomställningen.

Insändaren konstaterar att vi behöver bygga ut elproduktionen i Sverige, men påpekar att detta inte får innebära ett ”experiment” med naturen. Vi håller med. Havsbaserad vindkraft är ingen experimentell verksamhet, tvärtom byggs den ut mycket snabbt i vår omvärld. Vindparken Långgrund planeras huvudsakligen i ett område som Energimyndigheten pekat ut som riksintresse för vindbruk.

Här bemöter vi några av insändarens farhågor: 
• Vindkraft till havs har liten påverkan på den biologiska mångfalden. Verkens fundament kan till och med fungera som konstgjorda rev där fiskar kan hitta föda och få skydd.
• All Sveriges vindkraft släpper ut 650 kilo mikroplaster per år, att jämföra med vägtrafikens utsläpp på 8 miljoner kilo årligen.
• Under byggfasen vidtas skyddsåtgärder för att minska buller och undervattensljud. I drift kommer vindparken följa Naturvårdsverkets riktlinjer för ljudutbredning.
• För nedmontering av vindparken är vindparkens ägare skyldig att deponera pengar i en särskild fond, något som regleras av mark- och miljödomstolen om projektören erhåller ett tillstånd. 

Vindparken Långgrunds nytta är både global och lokal. Det handlar inte bara om minskade klimatutsläpp och lägre elpriser för hushåll och företag. Det handlar även om lokala arbetstillfällen och möjligheter till etableringar av framtidens hållbara industrier.