Storslagna planer – men var är resultaten

Enligt de nuvarande planerna är det tänkt att vindkraftparken ska byggas utanför Arkösund, Oxelösund, Nyköping och Trosa.
Enligt de nuvarande planerna är det tänkt att vindkraftparken ska byggas utanför Arkösund, Oxelösund, Nyköping och Trosa.

Insändare 31 augusti 2023 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svea vind offshore, det 15-mannaföretag som projekterar världens största vindkraftsanläggning, Långgrund, lovar att leverera el 2028. Finns det någon trovärdighet i deras uttalande?

Svea vind utsågs år 2020 till strateginod för vätgas av Energimyndigheten. Detta stoltserar Svea vind bland annat med i miljökonsekvensbeskrivningen för Långgrund. Syftet är att gynna samarbeten och omställningen samt öka kunskapen inom vätgasutveckling. Vid uppföljning av resultatet av detta arbete får jag av Energimyndigheten veta att Svea vind inte har levererat någonting. Ingen rapport eller förslag på åtgärder. Bara att Svea vind hade problem med ”lokala tillståndsprocesser”, utan vidare redogörelse. Det slutliga och enda resultatet av initiativet är en reklamfilm för Svea vind, betald av oss skattebetalare via Energimyndigheten. Denna reklamfilm är nu för övrigt borttagen från Energimyndighetens hemsida.Ett annat av Svea vinds projekt är samarbetet med Gävle hamn för att bygga en produktionsanläggning för vätgas. I Svea vinds pressrelease från oktober 2021 lovades ”start för vätgasproduktionen första kvartalet 2023”. Vid kontakt med kommunägda Gävle hamn meddelar de att det enda som har skett är att mark allokerats för projektet från deras sida. Svea vind har skrivit planer och skickat pressreleaser. I övrigt står marken orörd och Svea vind lyser med sin frånvaro.

Svea vind må få deras ambitioner att låta fint på papper och powerpoint. Efter att ha gjort efterforskningar om några av deras projekt framstår det som att deras förmåga sträcker sig till just det, papperskonstruktioner som de inte har någon möjlighet att realisera. Att de till år 2028, med teknik som inte existerar idag, kan bygga en vindkraftsanläggning som bland annat kommer att kräva enorma mängder betong är helt orealistiskt.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa