Tillståndsprocesser är snåriga och tidskrävande

"Vår ärliga intention är att bidra med vindkraft och vätgas i omställningen till ett hållbart Sverige" skriver Helena Nordholm som är projektchef på Svea vind offshore.
"Vår ärliga intention är att bidra med vindkraft och vätgas i omställningen till ett hållbart Sverige" skriver Helena Nordholm som är projektchef på Svea vind offshore.

Insändare 8 september 2023 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till insändare 31/8 2023. Vår projektstab består av kompetenta projektledare, ingenjörer, marinbiologer och havsplanerare med stor erfarenhet av vindkraft. Likt i andra branscher behövs investeringar för att uppnå mål. Vi samarbetar med Iberdrola – ett världsledande företag inom förnybar energi. De har unik kompetens i att bygga och långsiktigt driva anläggningar och bygger vindkraft i Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Havsbaserad vindkraft är beprövat och det planeras anläggningar i Sverige som är större än Långgrund.

Tillståndsprocesser tar lång tid i Sverige i jämförelse med andra länder. Det är olyckligt för klimatet och svensk konkurrenskraft. Även tillståndsprocesser för vätgas går långsamt. Elektrolysörprojektet i Gävle hamn har tyvärr bromsats. Bland annat på grund av tillståndsrelaterade frågor och kraftig prisökning på el i samband med Rysslands invasionskrig i Ukraina. Den planerade anläggningen har fått krav från kommunen om en ny detaljplan i hamnen. Riskbedömningar och alternativa scenarios för ett skyndsamt arbete vidare är klara. Vi har kontakt med Gävle hamn som bekräftar vårt samarbete och att dialogen för att genomföra projektet fortsätter. Vår plan att realisera projektet står fast.

undefined
Per Edström är projektledare för Vindpark Långgrund.
undefined
Svea vind planerar för att bygga en vindkraftpark utanför Sörmlandskusten.

Syftet med en strateginod är att öka utbytet mellan olika aktörer inom vätgas och föra dialog med Energimyndigheten. Det finns inga ekonomiska åtaganden eller bidrag från vår eller myndighetens sida. Inga konkreta projekt, åtaganden att lämna förslag eller liknande är knutna till strateginoden, information finns på myndighetens hemsida.

Sörmland står inför effektbrist 2030. Industrins skifte pågår. Vårt mål är att bidra i omställningen till ett hållbart Sverige genom havsbaserad vindkraft och vätgas. Vår ärliga intention är att leverera på våra löften, men hastigheten i genomförandet påverkas av fler än oss.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa