Tre av fyra vill att Långgrund prövas i domstol

Per Edström är projektledare för vindkraftparken Långgrund. Visualisering sedd från Persö.
Per Edström är projektledare för vindkraftparken Långgrund. Visualisering sedd från Persö.

Insändare 14 september 2023 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Monika Wasséns påståenden förtjänar tydliga svar. Vi som vindkraftsföretag är skyldigt att kommunicera med de lokala politikerna. De bör ta beslut baserat på fakta, inte överdrifter, myter eller lögner. Det sistnämnda förekommer tyvärr ofta mot vindkraft.

För att få en korrekt bild av opinionen anlitade vi Novus. De genomförde en noggrann undersökning med neutrala frågor och resultaten är statistiskt säkerställda. Det är viktigt att påpeka att all information om undersökningen och all kommunikation har godkänts av Novus och deras statistiker.

Vår enkätfråga syftade enbart till att ta reda på hur invånarna ville att kommunen skulle hantera Långgrund-projektet. Ingenting annat. Resultaten visade att en överväldigande majoritet (75 procent) vill att projektet ska prövas enligt Sveriges miljölagstiftning.

När det gäller miljöpåverkan gör mark- och miljödomstolen en rigorös bedömning. Projektet måste följa en av världens strängaste miljölagar och kan bara godkännas om det har acceptabel påverkan.

Det är också viktigt att klargöra att Långgrund inte blir världens största vindkraftspark, det projekteras flera större parker i Sverige och Europa. Försvarsmaktens tidiga negativa svar är en del av den vanliga samrådsprocessen – de måste svara varje gång ansökan uppdateras. De avstår tillstyrkan nu men kan agera annorlunda längre fram. 

Långgrund ägs och drivs av Svea vind offshore AB som samarbetar med Iberdrola, ett företag med en stark hållbarhetsprofil och omfattande erfarenhet inom havsbaserad vindkraft.

Information om opinionsundersökningen och Iberdrolas hållbarhetsarbete finns på våra hemsidor.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa