Svea vinds ärlighet bör ifrågasättas

"Vy från Hävringe och den orörda skärgård som vi riskerar att förlora", skriver insändarskribenten.

"Vy från Hävringe och den orörda skärgård som vi riskerar att förlora", skriver insändarskribenten.

Foto: Monika Wassén

Insändare2023-09-18 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar 14/9: Mitt första möte med Svea vind bjöd på en lögn. I deras inbjudan till samråd stod tydligt att ”Den påverkan som bolaget kan förutse är enbart visuell och inte av betydande slag.” Överst i brevet fanns en skärgårdsbild i kraftigt motljus med knappt synbara möllor långt borta i horisonten.

Svea vind har nu lämnat in sin ansökan för Långgrund. I landskapsanalysen, Bilaga O, Kapitel 4, sidan 50-51, står följande: ”Vindkraftverkens massiva visuella intryck, och därmed synlighet över stora områden, gör att etableringen kommer att fungera som ett nytt, absolut dominerande landmärke i landskapet."


Landskapet runt etableringen, särskilt kust- och skärgårdslandskapet, är ett förhållandevis lågexploaterat landskap, och särskilt skärgården har stora opåverkade naturområden, en till stor del ålderdomlig karaktär och välbevarade kulturmiljöer – det är här fråga om ett så kallat historiskt karaktärslandskap. Det är också fråga om ett landskap med stora skönhetsvärden, vilket tillsammans med den relativa orördheten gör det uppskattat som rekreativ miljö, turistdestination och boendemiljö.

Känslan av orördhet kommer att påtagligt förändras med de föreslagna etableringarna, vilket bland annat framgår av de framtagna visualiseringarna. Detta gäller även nattetid, då verkens hinderbelysning ger en komplex ljusbild som bidrar till att landskapet kommer att upplevas som betydligt mer urbant och exploaterat än idag.”

Svea vind fortsätter dock att odla myten att Långgrund inte kommer att påverka vare sig närboende, turism, friluftsliv, bostadspriser, fåglar eller natur. Hur ärligt är det?