Varför vill inte Svea vind flytta ut vindkraftparken

Vindkraftsparken Långgrund, visualisering från Lacka i Trosa skärgård.

Vindkraftsparken Långgrund, visualisering från Lacka i Trosa skärgård.

Foto: Visualisering, av Svea Vind Offshore

Insändare2023-11-06 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Per Edström förklarar att man inte vill placera parken ute i den ekonomiska zonen därför att flytande vindkraftverk är mera oprövad teknik och det blir dyrare kabeldragning till land.

Men tekniken är väl prövad och tillämpas runt om i världen där vattendjupet överstiger 60 meter, bland annat i Medelhavet, Nordsjön, Korea och runt kusten i USA. Iberdrola har kompetens och erfarenhet att bygga dessa verk. Det blir dyrare att dra anslutningskablar ytterligare några mil in till land, men det kompenseras av att det inte behövs dyra fasta bottenfundament utan enbart förankringslinor till botten med en hängande motvikt som barlast under plattformen. Miljöpåverkan blir betydligt mindre i havet och nedmontering enklare och billigare än med bottenfundament. Det är bara att lossa linorna i botten och bogsera in vindkraftsverken till hamn för att kontrollerat skrota dem. Nästan samtliga projekt i Östersjön ligger i den ekonomiska zonen utom projekten från Svea vind offshore.

Dyning och Alpha utanför Långgrund är två nya projekt. Hade man från början lagt parken där ute hade man inte behövt kommunernas godkännande samt mindre konflikter med andra intressenter. Svea vind offshore har spelat bort sina kort. Det finns inga mer argument för att stödja deras projekt Långgrund 1 och 2.