Skavsta kan vara en resurs åt staten

Flygfoto över Stockholm Skavsta airport.

Flygfoto över Stockholm Skavsta airport.

Foto: Nyköpings kommun

Insändare2023-12-14 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till Johan Hederstedt i SN 30 november.

Hej Johan!
Stockholm Skavsta airport har ett genuint intresse av att samverka med statliga myndigheter, bidra till totalförsvaret och ge svenska staten förutsättningar till god samhällsnytta. Utöver vårt arbete med det kommersiella flyget ser vi goda möjligheter till att vara en resurs åt staten, därmed till samarbeten med Försvarsmakten och i förlängningen också Nato.

I år blev vi, som är en privatägd flygplats, för första gången utsedd till beredskapsflygplats av regeringen. Att vara beredskapsflygplats innebär att säkra samhällsviktiga lufttransporter med dygnet runt beredskap. Vi hoppas få det förtroendet även fortsättningsvis under 2024 och kommande år. Som svenskt bolag och som privatägd flygplats ser vi stort intresse hos staten att bevara Skavsta som strategisk nod i olika syften. 

Vi har sedan många år tillbaka ett gott samarbete med Försvarsmakten, senast från försvarsmaktsövningen Aurora 23 tidigare i år då vi huserade ett 100-tal militärer, stridsflyg och andra militära resurser på vårt område. Vi har därmed etablerade kontakter, erfarenhet och kunskap av samverkan inom det militära området.