Vindkraftparken utanför Sörmlandskusten behövs inte

Här är det tänkt att vindkraftparken ska ligga, om det senaste förslaget blir verklighet.

Här är det tänkt att vindkraftparken ska ligga, om det senaste förslaget blir verklighet.

Foto: Svea vind offshore

Insändare2023-09-02 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till insändare från Per Edström, projektansvarig Svea vind offshore om vindpark Långgrund publicerad den 19 augusti 2023.

Per Edström framför löften som han inte kan realisera eftersom Svea vind offshore efter eventuell godkänd ansökan inte kommer att bygga och äga Långgrund. I ansökan finns inget sådant uttalande. Iberdrola, som har ett samarbetsavtal med Svea vind offshore, bygger troligen vindkraftparken. Sedan är det osäkert vem som kommer att äga och driva Långgrund. Majoriteten av svenska vindkraftparker ägs idag av utländska bolag, varav den störste ägaren är den kinesiska staten. Att Långgrund skulle bli klart redan 2028 är helt orealistiskt beaktat de erfarenheter som finns från liknande projekt.

Det har ingen betydelse att Långgrund ligger utanför Sörmland/Östergötland för elpriser och elförsörjning till lokala företag. Elpriser bestäms av den nordiska elbörsen Nordpool. För att säkra finansiering av projekten säljs normalt en stor del av framtida elproduktion på långtidskontrakt (PPA-avtal), ofta till europeiska elkunder. Det finns inga garantier för att elen från Långgrund hamnar hos de lokala abonnenterna.  

Att tillskottet på 13 TWh skulle vara prispressande är osannolikt med tanke på de framtida vindkraftsprojekt som annonseras från olika aktörer. Till detta tillkommer regeringens planer på nya kärnkraftsverk. Enligt Energimyndigheten bedöms det svenska elbehovet öka till spannet 230-350 TWh fram till 2050 i ett scenario. Alla projekt kommer inte att byggas men Långgrund behövs inte för att fylla det svenska elbehovet. 

Dessutom är lokaliseringen av vindparken inom territorialgränsen ett enormt negativt ingrepp i den vackra skärgårdsnatur så nära kusten som vi har förmånen att få njuta av.