Vindkraftsföretaget: "Vi vill föra en dialog"

Havsbaserad vindkraft "Westermos Rough Offshore Wind Farm 8" i  Nordsjön, England.

Havsbaserad vindkraft "Westermos Rough Offshore Wind Farm 8" i Nordsjön, England.

Foto: Iberdrola

Insändare2023-03-31 21:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Som representant för Svea vind offshore vill jag svara på insändaren om samråd och dialog nyligen. Det är tråkigt att höra att du inte känner att vi svarat på dina frågor. Vi välkomnar alla synpunkter och håller med om att dialog är en viktig del av processen.

Vi har försökt att skapa en plattform för dialog genom att bjuda in till många möten och möjligheter för allmänheten att lämna synpunkter. Vi har även besvarat frågor som inte kunde besvaras under samrådsmötena i efterhand. Ibland tar det tid då en del frågor kräver nya studier eller faktaunderlag, men vi lovar att besvara alla frågor senast i ansökans samrådsredogörelse. Vi vill ge en så tydlig beskrivning som möjligt av projektet och har låtit Wind Sweden ta fram visualiseringar. Företaget Afry har tagit fram en animerad modell över området baserat på kartor från Lantmäteriet. Noggranna studier av miljöpåverkan genomförs med experter och forskare. Vi förstår att det finns många intressen som måste tas i beaktning, inklusive växt- och djurliv, fritidsaktiviteter, kulturmiljö, sjöfart, fiske och alla som vistas i området.

Lillgrund är Sveriges största havsbaserade vindkraftpark – jämförelsen är vanlig i diskussionen kring havsbaserad vindkraft. Undersökningen avseende människors inställning till Lillgrund efter uppförande är genomförd av ett undersökningsföretag. Det stämmer att samtliga tillfrågade inte ser parken från sin bostad vilket är fallet även för dem som bor kring Långgrund och deltog samråden. Påverkan kan ske ändå, exempelvis genom att verk syns från platser som används för rekreation. Det bör noteras att villapriserna i Skanör och Falsterbo har dubblerats under perioden 2010 – 2020 enligt Boolis statistik. Det visar att vindkraft till havs inte nödvändigtvis påverkar fastighetsvärden negativt.

undefined
Per Edström, projektledare för Vindpark Långgrund.

Bedömningen att påverkan på närboende kommer vara visuell grundades på studier: Rörliga skuggor når inte land, ljudanalysen visar att riktlinjerna från Naturvårdsverket möts med god marginal. Jag håller dock med om att formuleringen kring visuell påverkan är olycklig då upplevelsen är subjektiv.

Regionens elbehov är stort. Energimyndighetens prognos är att vi behöver ett Sverige till redan 2035 jämfört med idag. Utan mer el försvagas konkurrenskraft, jobb hotas och elen blir dyr. När ansökan är klar granskas den noggrant av mark- och miljödomstolen och andra myndigheter. Det blir en svår och viktig uppgift att väga olika intressen mot varandra framgent och vi fortsätter att hålla dialogen levande.