Vindkraftsparkerna – forskares synpunkter behövs

Visualisering av hur vindkraftparken skulle kunna se ut om man står på Hävringe, långt ut i Oxelösunds skärgård. Följande text måst stå med för att vi ska få använda bilden: Bilden är beskuren för att passa tidningens format.
Visualisering av hur vindkraftparken skulle kunna se ut om man står på Hävringe, långt ut i Oxelösunds skärgård. Följande text måst stå med för att vi ska få använda bilden: Bilden är beskuren för att passa tidningens format.

Insändare 2 mars 2023 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svea vind har via projektledaren Per Edström kommit till tals ett flertal gånger i SN via artiklar och insändare. Det man häpnar över är det sätt Svea vind så lättsinnigt bemöter miljömässiga frågor.

Svea vinds samrådsunderlag har fått mycket kritik för att det är partiskt och missvisande. Det bidrar till att oron ökar och inte minskar för vad konsekvenserna blir om projektet genomförs. ”Havsbaserad vindkraft ingen experimentell verksamhet” skrev Per Edström i en insändare i SN häromdagen. Vi kan hålla med om att vindkraft i sig är en väl fungerande energikälla som funnits ett antal år. Det han nästan helt bortser från är den totala miljöpåverkan av att bygga 182 stycken Eiffeltornshöga vindkraftverk endast cirka 10 kilometer från kusten i ett unikt skärgårdsområde – till viss del i naturskyddade områden.

De 182 fundamenten, som vardera är lika stora som en fotbollsplan, ser han som konstgjorda rev. Han bortser till exempel också helt från konsekvenserna av att verken blinkar dygnet runt med ett högintensivt ljus och han påstår att påverkan på den biologiska mångfalden är liten. Därför är det oerhört viktigt att inhämta synpunkter från olika forskare såsom från Askölaboratoriet om hur naturlivet påverkas.

I Bottenviken mitt mellan Sverige och Finland planeras sju havsbaserade vindkraftsparker som totalt förväntas producera cirka 75 Twh per år. Det kan jämföras med Långgrunds 13 Twh. Dessa är belägna långt ute till havs. Det stora problemet med Långgrund är inte vindkraften i sig utan lokaliseringen som är alldeles för nära land.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa